Het verbeteren van "de kwaliteit van de organisatie" geniet hoge prioriteit bij Nederlandse organisaties.Total Quality Management (TQM) is een veel gekozen managementinstrument om continue verbetering van kwaliteit en verhoging van de resultaten te realiseren. Kenmerken van TQM zijn: Het klantgericht handelen, het werken met kwaliteitsdoelen ondersteund door metingen, het analyseren en optimaliseren van de kwaliteitskosten en het bevorderen van de onderlinge samenwerking. Op basis van onze ervaringen met het begeleiden van organisaties naar betere prestaties hebben wij een aantal praktische workshops ontwikkeld die zowel als open inschrijvings cursus als in-company training georganiseerd kan worden. Naast onze eigen trainingen organiseren wij ook trainingen in samenwerking met andere opleidingsinstituten.
Een voorbeeld is de leergang "Sturen en leiden van kwaliteitsverbetering" . Deze is bestemd voor kwaliteitsmanagers of projectleiders die een belangrijke bijdrage leveren aan het opzetten en begeleiden van het verbeteringsproces in hun organisatie. Uitgebreide informatie over de leergang wordt hieronder gegeven.
Deze workshop is bedoeld voor Management teams. Gedurende de bijeenkomst kiest men de belangrijkste verbetergebieden. Per on derwerp wordt bepaald of een beleidsmatige of pro ject matige danwel een procesmatige aanpak ver eist is. De workshop wordt afgerond met een concreet plan van aanpak.
oac-2018005009.jpg
"Praktisch processen verbe teren" is een cyclus van zes workshops bedoeld voor lei dinggevenden met hun me dewerkers. Er worden klan ten geïnterviewd, processen geanalyseerd en meetinstru menten ontwikkeld. Daarna worden verbeterdoelen vast gelegd met een bijpassend verbeterplan.
oac-2018005008.jpg
"Projectmatig Verbeteren" is een 2-daagse startworkshop voor projectteams. Gedurende de bijeenkomst wordt met behulp van methoden en technieken de verbeteronder werpen geanalyseerd. Een plan van aanpak legt de werkwijze vast voor de komende zes bijeenkomsten met vastge stelde taken per teamlid.
oac-2018005007.jpg oac-2018005006.jpg oac-2018005005.jpg oac-2018005004.jpg oac-2018005003.jpg oac-2018005002.jpg
VOORBEELDEN VRIJE INSCHRIJVING :
VOORBEELDEN IN-COMPANY:
oac-2018005001.jpg oac-2018001009.jpg oac-2018001008.jpg oac-2018001007.jpg oac-2018001006.jpg oac-2018001005.jpg oac-2018001004.jpg