oac-2018001009.jpg oac-2018001008.jpg oac-2018001007.jpg oac-2018001006.jpg oac-2018001005.jpg oac-2018001004.jpg
Als interim manager heeft zij gewerkt bij: Gemeentelijke diensten zoals Stadsbeheer, Openbare Werken en Volkshuisvesting. Projecten zijn uitgevoerd in zowel grote, middelgrote als kleinere gemeenten: Amsterdam, Utrecht, Den Haag, Haarlem, Haarlemmermeer, Rijnwoude en Bloemendaal. Diverse leidinggevende functies zoals directeur of hoofd van een afdeling zijn door haar vervuld.
Drs Liesbeth Challik- Frijling is negen jaar organisatie adviseur geweest bij de gemeente Amsterdam Dienst Openbare Werken. Daarna heeft zij als partner in de Adviesgroep afwisselend advies,-, interim- en opleidings,- projecten uitgevoerd. In diverse branches zoals de Bouw, Vervoer, Petrochemie, Productiebedrijven en Non-profit organisaties.
Zij heeft vooral veranderkundige opdrachten uitgevoerd zoals versterken van onderlinge en externe samenwerking, het realiseren van een cultuuromslag, het voorbereiden en implementeren van een reorganisatie. De diensten en/of afdelingen waarvoor Liesbeth verantwoordelijk was variŽren tot 160 medewerkers. Het begrotingsvolume van de betrokken organisaties loopt uiteen van 300.000 tot 1.000.000 euro.
Daarnaast is zij crisis manager geweest in een zorginstelling. Voor de Ouderen Partij Zandvoort was zij wethouder.
Drs Roy. G. Challik heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld tot een expert op het gebied van Total Quality Management. Als auditor van het Instituut Nederlandse Kwaliteit heeft hij organisaties beoordeeld. Als organisatie adviseur is hij nauw betrokken geweest bij een tweetal organisaties dat inmiddels de Nederlandse Kwaliteitsprijs en Onderscheiding heeft gekregen.
Roy heeft verbeterprojecten uitgevoerd bij multinationale ondernemingen in de chemische-, olie-, luchtvaart- en automobiel- industrie. Tevens in Gemeen telijke diensten, ministeries, verzekeringsbdrijven , bouwbedrijven en gezond heids diensten. Hij heeft meerdere management vaardigheidstrainingen gegeven o.a. voor maritiem officieren
Hij is auteur van het boek "Kwaliteitskringen, Nederlandse variant in de praktijk". In samenwerking met prof. ir. A.C. Waszink heeft hij het boek "Leidraad voor kwaliteits verbeterings projecten"geschreven.
De werkwijze van Roy Challik kenmerkt zich door een grote betrokkenheid. Hij besteedt veel aandacht aan het vertalen van visies, theoriŽen en modellen naar de dagelijkse praktijk. Vanaf 1987 organiseert hij de leergang "Sturen en Leiden van Kwaliteitsverbetering".
oac-2018004002.jpg oac-2018004001.jpg